top of page

Optagelser på Knock Knock

INFORMATION OM OPTAGELSER AF SHOWS

Knock Knock Comedy Club kan optage billede- og videomateriale

Under afholdelse af shows og andre udvalgte begivenheder på Knock Knock Comedy Club, kan der forekomme optagelse af billede- og videomateriale. Vi har ikke til formål at tage billeder eller video af dig med mindre det er aftalt i forbindelse med interview, men du kan optræde på billede- eller videomateriale, hvis du tilfældigvis opholder dig tæt på, eller indgår i den begivenhed, som vi optager.

Herunder kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler optagelser af billeder og film, hvori du kan indgå.
 

Formålet med optagelse af video- og billedmateriale
Knock Knock Comedy Club arrangerer mange shows og arrangementer med mere, og både Knock Knock Comedy Club, komikere, gæster og offentligheden generelt, har en interesse i at opleve en mediedækning af Knock Knock Comedy Club's shows og arrangementer.

Knock Knock Comedy Club optager generelt billede- og videomateriale fra shows, typisk i situationer hvor en navngiven komiker optræder eller hvor stemningen under et comedy show ønskes gengivet – eksempelvis i form af gengivelse af en bestemt joke under showet.

Hvis du optræder på sådanne optagelser, er vores formål ikke at vise dig som person, men alene den situation du optræder i. Vi registrerer derfor heller ikke, hvilke personer, der optræder på materialet.

Sådanne optagelser anvendes af Knock Knock Comedy Club til formidling af information til komikere, gæster og øvrige interessenter i comedy shows. Knock Knock Comedy Club anvender også sådant materiale til markedsføringsmæssige formål.

Du skal derfor påregne, at optagelserne kan offentliggøres.


Grundlaget for vores behandling
Når vi optager og publicerer billede- og videomateriale, hvorpå der optræder identificerbare personer, udgør handlingerne en behandling af personoplysninger.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger i sådanne situationer, er en interesseafvejning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vores interesser består i at kunne gengive situationer og stemninger fra afholdte shows mm. i såvel nyhedsformidlingsøjemed samt i markedsføringsøjemed.

Vi behandler alene almindelige typer af personoplysninger. Dvs. typisk alene oplysninger i form af billede af din person under dit besøg.


Hvor længe opbevares optagelserne?
Vi gemmer de færdig redigerede billeder og videomateriale lige så længe vi vurderer, det kan have relevans i forhold til at kunne gengive et retvisende billede af showet, så længe et interview er relevant, eller så længe optagelsen kan have en historisk betydning for os.

Vi kan derfor ikke på forhånd sige, hvor længe vi behandler oplysninger om de personer, der optræder på billede- og videomateriale, men det kan være i mange år.


Dine rettigheder
Efter GDPR kapitel 3 har du en række rettigheder som registreret person.

Dine rettigheder omfatter, at du kan anmode Knock Knock Comedy Club om indsigt i og berigtigelse eller sletning af billede- og videooptagelser, vi behandler om dig, du kan anmode om en begrænsning af Knock Knock Comedy Club's behandling af oplysningerne, samt du kan gøre indsigelse mod behandling.

Hvis du vil udøve dine oplysninger, skal du give os tilstrækkelige med information til, at vi kan identificere hvilke optagelser, der er tale om (dvs. et link til optagelsen eller præcis angivelse af situation, med eksempelvis tid, dato/placering i rummet mv.), idet vi ikke selv er i besiddelse af oplysninger om din identitet på optagelser.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af billede- eller videomateriale, hvorpå du optræder, kan du udøve dine rettigheder, og du kan klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk


Kontakt os
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysninger om dig, eller hvis du i øvrigt ønsker at udøve dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Knock Knock Comedy Club

CPH Comedy I/S
Abildvang 50
2700 Brønshøj
e-mail: kontatk@kkcc.dk

 

bottom of page